การเริ่มต้นของการเป็นพ่อแม่ที่ดี ต้องทำอย่างไร

01_50 การเป็นพ่อแม่นั้นต้องเป็นแบบอย่างให้ลูกของเราได้จดจำ เพื่อให้ลูกน้อยเรานั้นเติบโตได้อย่างมีคุณธรรม เป็นคนดี และ ฉลาดในการแก้ไขปัญหาต่างๆเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เพราะสังคมปัจจุบันนั้นไม่เหมือนสมัยก่อน ด้วยเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย สิ่งต่างๆ อบายมุข เยอะแยะเต็มไปหมด ภูมิคุ้มกันเหล่านั้น พ่อและแม่ จึงมีส่วนอย่างมากที่จะสอนให้ลูกนั้นดำเนินชีวิตได้อย่างไร

การเป็นพ่อแม่นั้น ส่วนมากมักจะคาดหวังให้ลูกโตไปเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ กดดันลูกทำสิ่งที่ไม่ชอบ อย่าเอาความคิดของเราเป็นตัวตัดสินใจ ควรต้องเปลี่ยนให้เป็นธรรมชา123521_108health_1965ติของลูก เด็กน้อยของเรานั้นอาจจะเก่งไม่เหมือนกัน อย่ามองและเอาลูกของเราไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่น มันจะทำให้ความคิดของลูกน้อยเรานั้นเปลี่ยนไป พยายามสอนให้ลูกของเราแก้ปัญหาต่างๆด้วยตัวเอง แต่ในสมัยนี้พ่อแม่มักจะเลี้ยงลูกแบบลูกเทวดา ใครจะแตะต้องไม่ได้ เด็กก็เลยเติบโตมาแบบเอาแต่ใจตัวเอง เรื่องเวลาต้องให้ลูกแบบเต็มที่ด้วย พ่อแม่สมัยนี้มักจะซื้อของเล่นให้ ให้ลูกเล่น โทรศัพท์ ไอแพดแต่ย้ำว่าสิ่งเหล่านี้เป็นดาบ 2 คม อาจจะทำให้ลูกของเราติดเป็นนิสัย ได้ เช่น ติดเกม อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดี แต่ถ้าติดมากเกินไปจนไม่เรียนหนังสือจะส่งผลเสียกับลูกของเราในอนาคต พ่อแม่ควรเน้นการอ่านหนังสือให้ลูกฟังมากกว่าเพราะได้ใช่เวลาอยู่กับลูก

สิ่งสำคัญคือการเลี้ยงลูกให้เพิ่งพาตัวเองตามวัยที่เหมาะสม สอนให้ลูกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดีกว่า ปลูกฝังลูกน้อยของเราให้รู้จักกฎระเบียบ การดูแลตัวเอง ส่วนมากสมัยนี้คนเราไม่มีจริยธรรมมากขึ้นสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญ เหมือนกับ สังคมของญี่ปุ่นสอนให้ลูกมีระเบียบวินัย และ จริยธรรม คนญี่ปุ่นส่วนมากเลยมีวินัยในการใช้ชีวิต ยังมีอีกมากมายที่เป็นแนวทางในการดูแลลูกของเราให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี