นิสัยของพ่อและแม่ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของลูกอย่างไร

Family

นิสัยของพ่อและแม่ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของลูกอย่างไร

การที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาให้เป็นคนอย่างไรได้นั้น ปัจจัยที่สำคัญก็คือเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่เป็นหลัก เพราะว่าในวัยที่เด็กกำลังเจริญเติบโตนั้นพ่อแม่ถือว่าเป็นวัยที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับลูกมากที่สุด เป็นคนที่ลูกนั้นมักจะดูเป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างในหลายๆ ด้าน ด้วยวัยของเขาที่ยังอาจจะมีการตัดสินใจที่ไม่ดีพอหรือมีวุฒิภาวะที่ยังไม่เพียงพอนั้นพ่อแม่จึงจำเป็นที่จะต้องเข้ามามีบทบาทต่อลูกค่อนข้างมากเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นด้วยนิสัยของพ่อแม่เองจึงนับว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของลูก มาดูกันว่าด้วยนิสัยของพ่อแม่นั้นส่งผลต่อการเจริญเติบโตของลูกได้อย่างไร

  1. ส่งผลในด้านของพฤติกรรมตัวอย่างที่เห็นจากพ่อแม่ – โดยธรรมชาติแล้วลูกส่วนใหญ่นั้นมักจะดูพ่อแม่เป็นตัวอย่างว่านิสัยปกติของทั้ง 2 คนนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งบ่อยครั้งที่ลูกๆ เองก็ยังไม่สามารถจะแยกได้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีควรทำหรือสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรทำ เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเห็นพ่อแม่กระทำการอะไรบ่อยครั้งเข้าพวกเขาก็จะมีพฤติกรรมที่ทำตาม นั่นหมายถึงว่าหากทำในสิ่งที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าหากทำในสิ่งที่แย่มันก็จะส่งผลเสียต่อเด็กในอนาคต อาทิ พ่อแม่เป็นคนนิสัยชอบนินทาคนอื่นลูกก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำเป็นเรื่องปกติและก็จะมองว่าตนเองก็สามารถทำได้ และจะกลายเป็นคนมีนิสัยชอบนินทาคนอื่นไปโดยปริยาย เป็นต้น
  2. ส่งผลต่อความคิดและการตัดสินใจ – นิสัยของพ่อแม่มีส่วนอย่างมากต่อเรื่องของความคิดและการตัดสินใจของลูก บางครอบครัวเลี้ยงลูกอย่างดี ยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมไม่อยากให้ลูกตัดสินใจอะไรที่ไม่ดี เมื่อเด็กโตมาก็อาจจะเกิดปัญหาไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องต่างๆ หรือบางครอบครัวมักจะปล่อยให้ลูกตัดสินใจด้วยตนเองมากเกินไปในทุกเรื่องโดยที่ไม่เคยสอนเลยว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจนั้นดีหรือไม่ดีเมื่อโตขึ้นเด็กก็จะกลายเป็นคนเอาแต่ใจได้ เพราะฉะนั้นนิสัยการเลี้ยงดูของพ่อแม่มันสามารถสื่อออกมาได้ว่ามีความสนใจลูกในแต่ละด้านเป็นอย่างไรบ้าง
  3. ส่งผลต่อเรื่องของทัศนคติ – นิสัยของพ่อแม่หลายคนหากเป็นคนที่ชอบเห็นแก่ตัวหรือว่าชอบทำอะไรได้เปรียบมากกว่าคนอื่น ก็จะทำให้ลูกรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้สามารถทำเองได้ ซึ่งในสังคมนั้นการเอาเปรียบกันถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม ซึ่งหากพ่อแม่มีนิสัยแบบนี้ก็อาจจะส่งต่อไปถึงลูกได้เช่นเดียวกัน