เราจะมาเรียนรู้กับคำที่ว่า”พ่อแม่รังแกฉัน”กับพฤติกรรมที่ไม่ควรทำ ตอนที่ 2

Familyเราจะมาพูดถึงกันต่อจากบทความที่แล้ว ในเรื่อง พ่อแม่รังแกฉัน กับพฤติกรรมที่คำว่ารักลูกแล้วมันส่งผลเสียย้อนกับมาทำร้ายตัวของเด็กเอง ส่งผลต่อการเติบโตของเด็กเมื่อกลายเป็นผู้ใหญ่

  • พ่อแม่ทำร้ายลูกด้วยการไม่ส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดี สิ่งที่เกิดขึ้น เหมือนคำที่ว่าโตแต่ตัว ขาดทักษะในการคิด ใช้เหตุและผล การเข้าสังคม เนื่องจาก พ่อแม่ไม่ปลูกฝังให้ลูกมีปัญญา
  • พ่อแม่ทำร้ายลูกด้วยการบ้างาน ทำแต่งานไม่มีเวลาเอาใจใส่ลูกมากพอ สิ่งที่เกิดขึ้น เด็กอาจจะเกิดภาวะขาดความรัก ความอบอุ่น ไม่ยอมมอบความรักให้กับผู้อื่นทั้งหมดนี้เหมือนเป็นความล้มเหลวเป็นอย่างมากของสถาบันครอบครัว
  • พ่อแม่ทำร้ายลูกด้วยการไม่รู้จักชมเชยเมื่อลูกทำดี หรือ ประสบความสำเร็จในการเรียน ส่งผลต่อกำลังใจของเด็ก สิ่งที่เกิดขึ้น เขาอาจจะเป็นคนขี้อิจฉาริษยาคนอื่นที่ทำดีแล้วได้รับคำชม เป็นคนที่ใจคอคับแคบเห็นแก่ตัว ชมหรือไม่ชมยกย่องคนอื่นเมื่อคนอื่นประสบความสำเร็จได้ดิบได้ดี
  • พ่อแม่ทำร้ายลูกด้วยการไม่สอนให้เขารู้จักบาปบุญคุณโทษของการกระทำ สิ่งที่จะเกิดขึ้น เมื่อลูกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ เขาอาจจะกระทำสิ่งที่ผิด แล้วไม่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นผิด และ ความคิดจะไม่เห็นความจำเป็นว่าการเป็นลูกที่ดีนั้นต้องทำอย่างไร ไม่รู้จักการกตัญญกตเวที
  • Familyพ่อแม่ทำร้ายลูกด้วยการไม่ยอมให้ลูกจัดสินใจทำอะไรด้วยตัวเอง พอทำอะไรที่ไม่ถูกใจเราก็บ่นก็ดุก็ด่าก็ว่า ส่งผลให้ลูกเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำอะไรใหม่ๆ ทำให้เกิดภาระผู้นำ ใครบอกให้ทำอะไรก็ทำตามนั้น

พ่อแม่คนไหน อ่านบทความนี้แล้ว รู้ตัว กลับตัวตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไป เพื่อให้ลูกน้อยของเราที่กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้โตขึ้นมาเป็น คนทีมีคุณภาพของสังคมและตัวของตัวเด็กเอง