9 วิธีการดูแลครอบครัวของคุณให้มีความสุข

การที่เราจะมีความสุขได้นั้นการเริ่มต้นจะต้องขึ้นอยู่กับครอบครัวของเราเอง ว่าดีหรือไม่ดี หากคนในครอบครัวของเรามีการรักใคร่ กลมเกลียวกันครอบครัวนั้นก็คงจะมีความสุขแน่นอนครับวันนี้จะมาบอก 11 ขั้นตอนที่ทำให้ครอบครัวของเรานั้นพบแต่ความสุข

  1. พ่อและแม่ควรเป็นแบบอย่างให้แก่ลูก พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกหมายความว่า การประพฤติ ปฏิบัติ ตัวต้องทำให้เหมาะสมกับสิ่งที่ตนเองทำ หรืออยู่ในกรอบของความถูกต้อง รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตน และไม่ควรตามใจลูกจนเหลิง หรือบีบบังคบลูกจนเกินไป บางครั้งเด็กอาจจะต้องการอิสระบ้าง ไม่ควรห้ามในสิ่งที่ลูกเรากำลังจะเรียนรู้
  2. คนในครอบครัวควรให้เกียรติกัน บุคคลในครอบครัวควรมีความเกรงใจกัน ให้เกียรติกัน และยอมรับในสิ่งที่คนในครอบครัวของเรานั้นออกความคิดเห็น
  3. พร้อมรับความคิดเห็นของทุกคนในครอบครัว ควรให้โอกาส คนในครอบครัวแสดงความคิดเห็น ไม่ควรนำความคิดเห็นตนเองเป็นใหญ่
  4. พ่อแม่ควรให้ความเคารพต่อการตัดสินใจลูก เช่น หากลูกสนใจในเรื่องใดควรจะใส่ใจในสิ่งที่ลูกสนใจด้วยเช่นกัน
  5. ควรมีเวลาให้แก่คนในครอบครัวเสมอ หมั่นมีเวลาทำกิจกรรมเพื่อสร้างความใส่ใจกันในครอบครัว
  6. การสอนลูกเรื่องความผิดพลาด อธิบายในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดให้แก่ลูกฟัง และหัดยอมรับผิด หัดยอมรับความจริงให้ได้
  7. พ่อแม่ควรรักลูกเท่ากัน ไม่ควรแบ่งแยกความรักระหว่างคนสองคน ควรจะรักลูกเท่ากันทุกคน
  8. หากมีการทะเลาะกันควรใช้เหตุผลแทนความรุนแรง เช่นหากเกิดการทะเลาะกันขึ้นควรจะหาเหตุผลมาคุยกับ อธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสิ่งไหนผิด และสิ่งไหนถูก
  9. ควรมีทั้งสุข และทุกข์ในครอบครัว ครอบครัวที่มีความสุขจริง ควรจะมีทั้งทุกข์และสุข ไม่ควรจะมีความสุขแต่เพียงอย่างเดียว