วิธีการเลี้ยงลูกให้มี EQ สูง ต้องทำอย่างไรบ้าง

พ่อแม่หลายๆคนนั้นมักจะให้ความสำคัญกับ I.Q.เป็นอย่างมากจนลืมไปว่า E.Q. ก็สำคัญในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากเราควรเสริมสร้าง E.Q. เพื่อให้ลูกน้อยนั้นเติบโตเอาตัวรอดในสังคม ที่เต็มไปด้วย สิ่งเร้าต่างๆเต็มไปด้วยอบายมุข อันตรายต่างๆสังคม และ อื่นๆอีกมากมาย สิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกคือการให้ความรักต่อลูกของเราพ่อแม่ต้องแสดงออกมาให้เหมาะสม เช่น การยิ้มให้ กอด พ่อแม่ก็ต้องควรสอนลูกไปในทางที่เดียวกัน เมื่อขัดแย้งกันควรจะตกลงกันก่อน ตัวเด็กเองก็สับสนว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูก พ่อแม่ควรใช้เวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุดก็ทำได้ สอนให้ลูกมีความภาคภูใจในตัวของตัวเองทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า เมื่อลูกทำความดีหรือประกวดอะไรก็ตาม คนเป็นพ่อเป็นแม่ควรชื่นชมความสำเร็จของลูก ในเมื่อลูกท้อแท้เราควรอยู่ข้างเคียงลูกและให้กำลังใจ มอบอิสระในความคิดโอกาสของลูกให้เป็นคนกล้าคิด กล้าทำ โดยเราคอยชี้นำอยู่ห่างๆ สอนให้รู้จักการดูแลคนอื่น การเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ให้กับผู้อื่น ส่งเสริมให้ลูกรู้จักใช้เหตุผลไม่ควรตามใจมาก เช่นการซื้อของเล่นแพงๆให้ สอนให้เป็นคนรู้จักกินรู้จักใช้ แต่ไม่ใช่จนไม่หาความสุขให้กับตัวเองเลย หลายคนมากที่เรียนเก่ง เล่นกีฬา แต่ไม่มีความสุขในชีวิตเลยเพราะโดนคาดหวังและบังคับมาเกินไป แต่อย่างไรก็ตามพ่อแม่ก็ต้องควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็นด้วย ให้ความรักความเข้าใจ ไม่ใช่เราชอบอะไรก็จะให้ลูกเป็นอย่างนั้น ควรจะให้ลูกทำอะไรที่อยากทำแต่ต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น เราควรเฝ้าดูอยู่ห่างๆ ไม่ควบคุมลูกมากเกินไปหรือน้อยเกินไป แค่นี้เป็นส่วยหนึ่งเท่านั้นอย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมและสังคมก็มีส่วนเช่นกัน

Read More »